Kadobon & Kortingscode

Kadobon & Kortingscode

icoon kadobonkortingscode olijfcare

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn onderstaande kortings- en kadobonvoorwaarden van toepassing op de door o-lijf-care.com aangeboden kortingscodes en uitgegeven kadobonnen. Deze kortings- en kadobonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. O-lijf-care.com zal eventuele wijzigingen aankondigen op de website. Wij raden je dan ook aan om de kortings- en kadobonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een kortingscode of kadobon te raadplegen. Blijf je na het ingaan van de wijzigingen kortingscodes en/of kadobonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde kortingscode- en kadobonvoorwaarden.

Kortingscode voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door o-lijf-care.com. Door gebruikmaking van deze kortingscodes ga je akkoord met onderstaande kortingscode voorwaarden:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door o-lijf-care.com aangeboden digitale en gedrukte kortingscodes die je uitsluitend kunt gebruiken voor online aankopen bij o-lijf-care.com.
 • De aard, waarde, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 • Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
 • Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • Tenzij anders vermeld, geldt dat iedere kortingscode slechts eenmaal gebruikt kan worden per persoon en per e-mailadres.
 • Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 • Een kortingscode is slechts eenmaal geldig en verliest na het afronden van je bestelling zijn waarde. Dit betekent dat in het geval dat je je bestelling retourneert, je kortingscode niet opnieuw geldig is voor een volgende bestelling.
 • Je kunt kortingscodes niet inruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 • Je ontvangt een nieuwe vergelijkbare kortingscode voor de waarde van de oude kortingscode voor zover deze onbenut is gebleven in het geval wij de bestelde producten niet kunnen leveren. Tenzij het een actieproduct betreft waarvoor de kortingscode geldt zolang de voorraad strekt. Dit geldt ook indien er een verkeerd, beschadigd, incompleet of defect product geleverd werd of je gebruik maakt van je herroepingsrecht. De vervangen kortingscode zal in deze gevallen een geldigheidsduur hebben van 14 dagen na afgifte.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in het e-mail adres van de ontvanger.
 • Als een kortingscode gebruikt wordt voor een bestelling waarvan de totale prijs lager is dan de kortingscode zelf, dan vervalt de restwaarde van de kortingscode.
 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte kortingscode, dient het verschil betaald te worden met één van de overige aangeboden betaalmethoden.
 • Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 • De kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor commerciële en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd en het account wordt geblokkeerd.
 • Per bestelling kun je een maximaal 1 kortingscode inwisselen. 

Kadobon voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor het gebruik van kadobonnen die worden uitgegeven door o-lijf-care.com. Door gebruik te maken van een dergelijke kadobon ga je akkoord met onderstaande kadobon voorwaarden:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door o-lijf-care.com uitgegeven digitale kadobonnen die je uitsluitend kunt gebruiken voor online aankopen bij o-lijf-care.com.
 • Aangekochte digitale kadobonnen worden per e-mail verstuurd. 
 • De aard en waarde vind je op de kadobon en/of de uiting waarin de code is opgenomen. Indien van toepassing vind je de overige specifieke gebruiksvoorwaarden terug in de uiting waarin de code is opgenomen.
 • Iedere kadobon is onbeperkt geldig.
 • Kadobonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 • Kadobonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Met kadobonnen kun je geen andere kadobonnen aankopen, aankopen kan enkel met de aangeboden betaalmethodes gebeuren.
 • Iedere kadobon is voorzien van een unieke numerieke code en wordt eenmalig verstrekt. Je dient de kadobon dan ook zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Deze code dien je online in te geven om ze in te wisselen voor producten. Het inwisselen van de kadobon is ook mogelijk tijdens een O-lijf-care Homeparty, enkel en alleen ter overlegging van de originele kadobon en de bijbehorende e-mail. Wij behouden ons het recht voor om in geval van oneigelijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in het e-mail adres van de ontvanger.
 • Om een kadobon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in 'de winkelmand' te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode 'kadobon' en voer je de de exacte code in. De waarde van de kadobon wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling.
 • De restwaarde van de kadobon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen en is zichtbaar in je account. De restwaarde bouwt geen rente op. Ook van reeds gebruikte kadobonnen is informatie met betrekking tot de code, de restwaarde en de historiek beschikbaar via jouw account.
 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte kadobon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige aangeboden betaalmethoden.
 • Het is niet toegestaan kadobonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (inclusief hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen wordt ontzegd en het account wordt geblokkeerd.
 • Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Per bestelling kun je een maximaal 1 kadobon inwisselen.

Ik heb mijn digitale kadobon niet ontvangen ?

Als je de e-mail met de digitale kadobon niet hebt ontvangen, dan is het bericht waarschijnlijk geblokkeerd door een ingestelde spamfilter. Daarom verzoeken wij je vriendelijk om het e-mailadres 'info@o-lijf-care.com' toe te voegen aan je adresboek (de lijst met gewenste afzenders). Op deze manier wordt een volgende digitale kadobon van o-lijf-care.com wél ontvangen in je mailbox. Je kunt ook trachten de oorsponkelijke e-mail uit je spam map te halen. 

Een digitale kadobon wordt om veiligheidsredenen slechts eenmaal verstuurd. Als je de digitale kadoboncode niet hebt ontvangen, dan vragen wij je om contact op te nemen met onze klantenservice.

Wat gebeurt er met de waarde van de kadobon als de bestelling door o-lijf-care.com wordt geannuleerd ?

Na een annulering wordt de code automatisch binnen 3 werkdagen door ons opgewaardeerd met het bedrag van het geannuleerde product. Je kunt de code dan weer voor een volgende bestelling gebruiken. Dit kun je  zelf volgen via 'Mijn account'. 

Ik wil mijn bestelling retourneren. Krijg ik een nieuwe kadobon ?

De waarde van de kadobon wordt binnen 3 werkdagen na het verwerken van je retourzending automatisch door ons opgewaardeerd met het bedrag van het geretourneerde product. Je ontvangt dus geen nieuwe kadobon. De waarde ervan kun je dan weer voor een volgende bestelling gebruiken.

Ik ben per ongeluk mijn kadobon kwijtgeraakt. Wat nu ?

O-lijf-care.com is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van kadobonnen. Als je de kwijtgeraakte kadobon al eerder hebt gebruikt en er nog een restwaarde opstaat, dan kun je deze gegevens terugvinden in je account, bij 'Bestellingen'.