Copyright ©

Copyright ©

© 2013 - 2022 o-lijf-care.com. Alle teksten en grafische uitingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van o-lijf-care.com. Het auteursrecht op het beeldmateriaal op deze website berust ofwel bij derden welke dit met toestemming beschikbaar hebben gesteld aan o-lijf-care.com ofwel is geheel eigen materiaal. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze teksten en/of beelmateriaal is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Je mag de informatie op deze website wél afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Mocht je tòch een tekst willen overnemen dan kan dat uitsluitend onder de volgende voorwaarden : verwijs met een duidelijke en werkende hyperlink zonder affiliatiecode naar de betreffende webpagina op o-lijf-care.com. Vermeld bovendien in woorden dat de tekst van "© 2013 - 2022 o-lijf-care.com" is. Mocht je dit van plan zijn, dan zouden we het erg waarderen als je ons hiervan op de hoogte brengt.